Uit de dagelijkse praktijk van Corine

Nazorgspecialist, een aanvulling in moeilijke tijden

Foto-bruingroen

Uit de dagelijkse praktijk van Corine………….

Enige tijd geleden werd ik gebeld door een jonge vrouw met een roep om hulp. “Mijn man is plotseling overleden en ik vermoed of nou ja ik weet eigenlijk zeker dat er schulden zijn……..wat nu?”

Ik voel direct dat deze vrouw een hele stap heeft genomen om mij te bellen. Want het is niet niks, je grote liefde is plotseling overleden, ontzettend verdrietig en moeilijk te bevatten. Maar hij laat je achter met schulden, waarvan je niet weet hoe groot deze schulden zijn, wie de schuldeisers zijn en wat je verder allemaal te wachten staat. Ze heeft drie jonge kinderen, hoe ga ik dit allemaal redden? ze raakt in paniek en de onzekerheid groeit met de dag. Tijdens het gesprek inventariseer ik met gerichte vragen hoe de stand van zaken is.

Ze geeft aan dat er een grote stapel papieren op zijn bureau ligt waarvan ze weet dat het niet pluis is. “Ik heb diverse keren erop aangedrongen bij mijn man dat we moesten praten, ik voelde onraad en wilde duidelijkheid. Maar iedere keer wuifde hij het weg en zei ”het komt wel goed schat”. Ik vind het stom van mijzelf dat ik er niet verder op in gegaan ben….…nu zit ik ermee en ben ten einde raad.

Een paar dagen voor ons gesprek is ze bij een notaris geweest die aangaf dat ze niet zomaar allerlei acties kan ondernemen omdat ze dan de erfenis zuiver aanvaardt en de schulden moet betalen. Ze begreep verder weinig van wat de notaris allemaal had gezegd. Ze wil er niet over praten met vrienden of familie, uit schaamte wellicht maar vooral uit respect voor haar man. Eerst maar eens overzicht krijgen op de situatie. Via de uitvaartondernemer heeft ze mijn nummer gekregen, wat een opluchting dat er iemand is die in dit soort situaties onvoorwaardelijk helpt .

Samen zijn we hard aan de slag gegaan met de stapel papieren en hebben in korte tijd veel schuldeisers benaderd en de situatie in beeld gebracht. Bij de rechtbank heeft ze de erfenis beneficiair aanvaardt, dit houdt kort gezegd in dat ze eerst de tijd heeft om een inventarisatie te maken van wat er allemaal is. Het was heel confronterend, met donkere dagen maar ook wel eens een lichtpuntje. We vonden bijvoorbeeld een levensverzekering afgesloten door haar man voor een groot bedrag die voor een gedeelte was verpand aan de bank. Het overige deel zou aan de boedel toekomen volgens de notaris maar daar was ik het niet mee eens. Haar man was ondernemer en had speciaal voor zijn gezin deze verzekering afgesloten, niet om schulden mee af te lossen. Bij nader onderzoek en de mening van een andere notaris werd de uitkering van deze verzekering aan de erven toegekend en niet aan de schuldeisers. De beschrijving van alle schulden, kosten en baten met een toelichting is opgemaakt en de rechter heeft zijn goedkeuring eraan gegeven.

Met dit verhaal wil ik aangeven dat hoe ingewikkeld verdrietig en uitzichtloos een situatie ook is, als je hulp durft te vragen aan de juiste mensen en opkomt voor jezelf er altijd weer lichtpunten ontstaan die je verder op weg helpen.

Met deze mevrouw gaat het nu veel beter, zij kan in haar huis blijven wonen met haar kinderen en heeft naast haar inkomen uit loondienst nog een gedeelte ANW (algemene nabestaanden wet) uitkering. Samen met het geld uit de levensverzekering heeft zij voldoende financiële mogelijkheden voor een nieuwe toekomst, Bravo!

Meerdere keren heeft mevrouw aangegeven bijzonder dankbaar te zijn dat ik, op een heel kwetsbaar moment in haar leven ben gekomen. “Zonder jou had ik het nooit gered” ………

En ik? Ik heb het mooiste werk van de wereld.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel gerust met Corine, 06-44986835 of mail naar corine&nazorgspecialist.nl